Mediation en conflictbemiddeling

Mediation is conflictbemiddeling die vaak een betere, voor beide partijen aanvaardbaardere oplossing oplevert dan een gang naar de rechter. Mediation biedt veel mogelijkheden voor oplossing van (sluimerende) conflicten. De Regt Strategie & Communicatie bemiddelt succesvol, met name in conflicten tussen overheid, burgers en ondernemers en hun belangengroepen. Specifieke kennis van en brede ervaring met de overheid en haar werkwijze (procedures, wettelijke kaders, mandatering, e.d.) helpen daarbij en bieden u een duidelijke meerwaarde in de bemiddeling.

Wanneer is het zinvol?

Waar belangen en opvattingen van mensen bij elkaar of dichter bij de organisatiedoelen moeten worden gebracht, vinden vaak moeizame en conflictueuze discussies plaats. Dat geldt zeker ook voor burgers en hun belangengroepen die in conflict raken met bedrijven of overheden. In dat spoor kunnen partijen volledig vastlopen waarbij bovendien de onderlinge relaties ernstig verstoord raken.
Dan is mediation een kansrijke optie die zeer vaak te verkiezen is boven een gang naar de rechter. Simpelweg omdat bemiddeling vaak een uitkomst oplevert waar partijen beter mee kunnen leven dan een uitspraak over het gelijk. De oplossing is meestal duurzamer omdat deze draagvlak heeft bij beide partijen en het kost minder tijd en geld. Om over ongewenste negatieve publiciteit bij allerlei beroepsprocedures nog maar te zwijgen. En in de laatste plaats hebben partijen vaak veel te winnen bij een herstel van de relatie, met het oog op de toekomst.

Drs Ad de Regt is gediplomeerd mediator. In veel van onze opdrachten is conflictbemiddeling en onderhandeling tussen partijen aan de orde. Wij werken daarbij volgens de professionele standaarden. Over de exacte inhoud en aard van die opdrachten doen wij, vanwege de vertrouwelijkheid, geen mededelingen.